ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/07/1956

הדיון בבעיית מרפאי השיניים; סיום בעיית מרפאי השיניים; שמיעת המוזמנים בבעיית מרפאי השיניים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים