ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/03/1956

המשך הדיון בתקציב משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים