ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/02/1956

המשך הדיון בבעיית המוסד ברעננה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים