ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/06/1959

חוק המים - הסתייגויות החברים בסעיפים 129-119

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים