ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/03/1959

חוק ההגבלים העסקיים; חוק המים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים