ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/12/1957

חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים