ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/07/1957

סקירת שר החקלאות על בעיות החקלאות; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים