ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/06/1957

דיון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים