ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/05/1957

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים