ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/01/1957

המשך הדיון בחוק הפיקוח על המצרכים ושירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים