ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/07/1956

חוק הזרעים, התשט"ז-1956; קבלת מסקנות בעניין הבניה הפרטית; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים