ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/06/1956

חוק לקיום תוקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס'11); קבלת משלחת מרכז הסוחרים על יד הת. הסוחרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים