ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/03/1956

בעיית גידול וטבק; מסקנות ועדת הכלכלה בעניין הדייג; מסקנות ועדת המשנה בשאלת עידוד הדייג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים