ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/12/1955

חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה); שאלת המשבר בדייג הישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים