ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/01/1955

הצעת חוק הפיקוח על מפעלים חיוניים, התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים