ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/06/1955

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3), התשט"ו-1955, חוק להסדר תפיסת מקרקעים (הוראת שעה), התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים