ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/06/1955

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3); חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 4); חוק הגנת הדייר (חלק ב'); חוק להסדר תפיסת מקרקעים (הוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים