ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/06/1955

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3), התשט"ו-1955; חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראות שונות), התשט"ו 1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים