ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/06/1955

חוק הגנת הדייר (מס' 2), התשכ"ו-1955; חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים