ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/06/1955

חוק הבחירות לעיריות (הוראת שעה) (מס' 2), התשט"ו-1955, חוק הגנת הדייר, התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים