ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/05/1955

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2), התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים