ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/05/1955

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים