ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/03/1955

חוק הבחירות לעיריות (הוראת שעה), התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים