ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/03/1955

חוק הגנת הדייר (מס' 2), התשט"ו- 1955. סעיפים 9-14

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים