ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/12/1954

חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, חוק הבחירות לכנסת, התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים