ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/12/1954

חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים