ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/11/1954

חוק הגנת הדייר (בניינים חדשים); חוק לתיקון פקודת והגבלות על שכר הדירה (בתי עסק) (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים