ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/11/1954

חוק יסוד: הכנסת; חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר-דירה (בתי עסק) (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים