ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/11/1954

חוק יסוד: הכנסת; תכנית העבודה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים