ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/09/1954

חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט העירוניות; חוק רואי חשבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים