ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/08/1954

חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים