ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/08/1954

חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), התשי"ד-1954, חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה), התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים