ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/07/1954

המשך הדיון בחוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה), התשי"ד - 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים