ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/07/1954

חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), התשי"ד-1954 סעיפים 19-16

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים