ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/07/1954

חוק ההסגרה; חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה); חוק לתיקון פקודת האפוטרופוס הכללי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים