ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/07/1954

המשך הדיון בחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים