ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/06/1954

חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות נגד המדינה); סקירת מינהל בתי-המשפט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים