ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/05/1954

חוק השבות (תיקון), התשי"ד-1954, חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 4), התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים