ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/05/1954

חוק בתים משותפים (תיקון); חוק ההסגרה; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים