ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/04/1954

חוק הגנת הדייר (שכר דירה, שירותים, תיקונים ושיפוט), התשי"ד- 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים