ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/03/1954

חוק הגנת הדיירים (שכר דירה, שירותים, תיקונים ושיפוט); חוק הגנת הדירים (שכר-דירה, שירותים, תיקונים ושיפוט); תקציב משרד המשפטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים