ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/03/1954

חוק לתיקון פקודת העדות; סקירת מנהל משרד המשפטים מר קוקיה על תקציב משרד המשפטים; פניית יו"ר ועדת המשנה לחוקי יסוד בעניין הבאת חוקי היסוד לקריאה ראשונה בכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים