ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/02/1954

חוק ההסגרה; חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט (הוראות מעבר); חוק לתיקון פקודת בתי-משפט שלום; חוק נפקדים (הפסקת התיישנות); סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים