ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/02/1954

חוק לתיקון פקודת בתי- המשפט (הוראות מעבר. )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים