ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/02/1954

חוק ביטול עונש מוות; חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט (הוראת מעבר); סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים