ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/01/1954

חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט; חוק ביטול עונש מוות; חוק שיפוט בתי-משפט שלום; חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט (הוראות מעבר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים