ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/01/1954

דו"ח ועדת המשנה לחוקי יסוד; חוק לביטול עונש מוות; חוק לתיקון; חוק לתיקון פקודת בתי-המשפט; חוק לתיקון פקודת בתי משפט השלום; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת הררי שהועברה על ידי הכנסת בענין עקיפת סמכויות החקיקה של הכנסת על ידי תקנות לשעת חירום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים