ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/01/1954

הצעת חבר הכנסת י. שפירא לדון ולקבל בדחיפות ובנפרד חלק מחוקי היסוד (חוק הכנסת) הדן בהקמת ועדות חקירה, לפני הדיון בחוק כולו; חוק לביטול עונש המוות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים