ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/12/1953

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (שילוח מש בכלי רכב ובכלי שיט); חוק ביטול עונש מוות; חוק להסדר תפיסת הקרקעות בשעת חירום (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים