ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/12/1953

ההצעה לחלק את חוק הגנת הדיירים; פקודת הפרשנות-נוסח חדש; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים